CHRZEST DZIECKA

- w drugą sobotę miesiąca o godz. 18:00
- w czwartą niedzielę miesiąca o godz.11:30
Zgłaszając w biurze parafialnym przynajmniej tydzień wcześniej posiadamy:
- akt urodzenia dziecka z USC (odpis)
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego
- dane o rodzicach chrzestnych: imiona, nazwiska, adres, data i miejsce urodzenia, zawód
  lub wykształcenie
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
- katechezy:
 • raz na kwartał, gdy kobieta zajdzie w ciążę przychodzą małżonkowie w pierwszy czwartek miesiąca w rozpoczynający się kwartał na mszę św. wieczorną
 • drugi raz przed lub po urodzeniu dziecka w pierwszą sobotę każdego miesiąca na mszę św. wieczorną wraz z rodzicami chrzestnymi
 • trzecia przy zgłoszeniu do chrztu - ks. proboszcz

I KOMUNIA ŚWIĘTA

- metryka chrztu dziecka

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

N a r z e c z e n i zgłaszają się do biura parafialnego trzy miesiące przed zawarciem ślubu posiadają:
- dowody osobiste
- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz metryki chrztu, z wpisem o przyjęciu Sakramentu
  Bierzmowania
- świadectwo ukończenia katechizacji: z klasy VIII (lub VI i Gimnazjum - młodsi) oraz
  ostatniej klasy szkoły średniej
- świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego i Poradni Rodzinnej
w małżeństwie konkordatowym trzy egzemplarze zaświadczenia z USC, z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych

POGRZEB KATOLICKI

- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił
  poza parafią lub w szpitalu(wystawia je kapelan szpitala).