REKOLEKCJE SZKOLNE

od 28.11.-30.11.2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w RAWICZU - SARNOWIE
Przeprowadzą je S. Anna i S. Barbara Klawerianki z Poznania.


„BĄDŹMY MISJONARZAMI CHRYSTUSA

W CODZIENNYM ŻYCIU ”

28.11
godz. 07:45 Szkoła. Praca plastyczna w klasach na temat: "Namalować, jak wyobrażają sobie wioskę afrykańską".
Klasy 1-4. Wychowawcy - konkurs prac.
godz. 07:45 Kościół. Nauka. Przerwa ok. godz.9:05. Klasy 5-8. Siostry.
godz. 09:20 Kościół. Nauka. Przerwa ok. godz.10:20. Klasy 1-4. Siostry.
godz. 09:20 Szkoła. Praca plastyczna w klasach na temat: "Namalować, jak wyobrażają sobie wioskę afrykańską".
Klasy 4-8. Wychowawcy - konkurs prac. Koniec: godz. 10:20.
29.11
godz.07:45 Szkoła. Nauka - Siostra. Klasy 1-4
godz. 07:45 Kościół. Przerwa ok. godz.9:05. Klasy 5-8 Nauka. Siostra.
godz. 09:15 Kościół. Klasy 1-4 Nauka - Siostra.
godz. 09:15 Szkoła. Nauka - Siostra. Klasy 5-8 Koniec: godz. 10:20.
30.11
godz. 07:45 Szkoła. Nauka - Siostra. Klasy 1-3
godz. 07:45 Kościół. Nauka. Przygotowanie do spowiedzi św. Kapłan.
S p o w i e d ź   ś w. Klasy 4-8.
godz. 09:00 M s z a   ś w. Kościół. Klasy 1-8.
godz. 10:20 Z a k o ń c z e n i e  rekolekcji

Życzę dzieciom, wychowawcom oraz Gronu

pedagogicznemu - owocnych   r e k o l e k c j i !