OBRZĘD SAKRAMENTU POKUTY

Klęknąwszy przy konfesjonale mówimy:

„NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.”


Kapłan odpowiada:
„NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.”

Teraz trzeba się przeżegnać:

„W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.”

Kapłan mówi, po cichu, słowa zachęty, np. „Bóg niech będzie w sercu twoim, abyś szczerze wyznał swoje grzechy”.
Wyznanie grzechów rozpoczynamy jak zwykle:


„JESTEM KAWALEREM - PANNĄ, MAM LAT ... ”ALBO: „JESTEM ŻONATY - MĘŻATKĄ, MAMY ... DZIECI” ITP.

„OSTATNI RAZ BYŁEM U SPOWIEDZI ŚW. ... POKUTĘ ZADANĄ WYPEŁNIŁEM”.

„OBRAZIŁEM PANA BOGA NASTĘPUJĄCYMI GRZECHAMI ...”


Po wyznaniu grzechów mówimy:

„WIĘCEJ GRZECHÓW NIE PAMIETAM. ZA WSZYSTKIE GRZECHY BARDZO ŻAŁUJĘ. POSTANAWIAM POPRAWĘ. PROSZE O POKUTĘ I ROZGRZESZENIE.”


Gdy kapłan udziela nauki, słuchamy uważnie, zapamiętujemy pokutę. Przy udzielaniu przez kapłana rozgrzeszenia - wypowiadamy słowa skruchy i przeproszenia Boga, na przykład:

„BOŻE. BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEMU”


Przed odesłaniem kapłan może z nami, na sposób dialogowy, modlić się:
Kapłan mówi:

„WYSŁAWIAMY PANA, BO JEST DOBRY”.


Odpowiadamy:

„BO JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI”.


Kapłan kończy:

„PAN ODPUSCIŁ TOBIE GRZECHY. IDŹ W POKOJU„.


Odchodzimy po usłyszeniu pukania, można dawnym zwyczajem powiedzieć

„Bóg zapłać„.


Potem idziemy pomodlić się - poprosić Boga o pomoc w wypełnieniu naszych dobrych postanowień.

AKT ŻALU   Ojcze miłosierdzia, czym odpłaciłem Tobie za Twoją miłość? Grzechami, zaniedbaniem, niewdzięcznością. Obym był nigdy nie zgrzeszył. Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, mojego Stworzyciela i Odkupiciela.
Żałuję, że znieważyłem Ciebie, Dobro najwyższe i najgodniejsze miłości. Żałuję, że zmarnowałem zasługi męki mojego Zbawiciela i zdeptałem Jego Krew za mnie przelaną.
Żałuję, że obraziłem sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasłużyłem na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. Nie jestem godzien zwać się dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi i odwracam się od nich. Mocno postanawiam przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów i okazji do nich.
Najświętsza Panno, święty Aniele Stróżu mój i moi święci Patronowie, wyproście mi u Boga przebaczenie moich grzechów.

MODLITWA PO SPOWIEDZI   Niech Ci będzie chwała i dziękczynienie, Boże w Trójcy Jedyny, żeś mi z nieskończonego miłosierdzia Twego przez rozgrzeszenie kapłańskie odpuścił grzechy.
Dzięki Ci, Ojcze niebieski, żeś mnie nędznego grzesznika przyjął na powrót jako swoje dziecko.
Dzięki Ci, Jezu Zbawicielu mój, żeś krwią obmył moją duszę i przywrócił jej życie nadprzyrodzone.
Dzięki Ci, Duchu Święty, żeś mi dał łaskę prawdziwego żalu i żeś przez ten sakrament odbudował w duszy mej świątynię Bożą.
O jakże wielkie jest moje szczęście! Pragnę przez całą wieczność wysławiać dobroć Twoją, Boże, a tymczasem na ziemi zmienić zupełnie moje życie i oddać Ci serce moje, boś Ty, Panie, godzien całej mojej miłości.
Przyjmij łaskawie te modlitwy i uczynki pokutne, które mi sługa Twój naznaczył; przyjmij też wszystkie moje prace, ofiary i przykrości życia. Niech to wszystko posłuży mi na złagodzenie kar doczesnych, a co jeszcze nie dostaje mojej pokucie, niech to uzupełnią zasługi męki Twojej, Zbawicielu najmiłościwszy.
Udziel mi, Panie, łaski wytrwania w moich postanowieniach.