Koło Śpiewu im. Karola Kurpińskiego powstało 27 maja 1923 roku. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był miejscowy nauczyciel - Walerian Malczewski. On też został pierwszym dyrygentem chóru, a ksiądz Edward Spychalski jego prezesem. Patronem wybrano nieprzypadkowo Kurpińskiego, który w latach 1797-1800 był mieszkańcem Sarnowy i organistą w miejscowym kościele. Upamiętniając ten fakt, w 1998 roku, zespół ufundował pamiątkową tablicę, która znalazła swoje miejsce na murze parafialnego kościoła.

Koło szybko się rozwinęło i zaczęło odnosić sukcesy na okręgowych zjazdach śpiewaczych. W 1929 r., pod batutą Mieczysława Lewandowskiego, chór wystąpił na Wszechsłowiańskim Zjeździe Śpiewaczym oraz na Festiwalu Muzyki Polskiej w Poznaniu. Wówczas otrzymał też sztandar, który przetrwał okupację przechowywany w wieży sarnowskiego ratusza. Na 40-lecie istnienia zespołu sztandar został udekorowany odznaką I stopnia, a z okazji 75-lecia chór otrzymał dyplom honorowy PZCHiO za wybitne zasługi dla ruchu śpiewaczego oraz „Odznakę Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym PZCHiO”. Pięć lat później chór otrzymał statuetkę z niedźwiedziem „Za zasługi dla Miasta i Gminy Rawicz”. W roku 2013, na jubileusz 90-lecia chóru Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Sztandar Zespołu Odznaką Za Zasługi Dla Kultury Polskiej.

Ponad 90 lat działalności koła to setki koncertów na rzecz miasta, gminy i regionu. Chór uczestniczył we wszystkich ważnych uroczystościach o charakterze państwowym, kościelnym i towarzyskim. Bogaty repertuar zespołu pozwala mu na wykonanie samodzielnego koncertu, zawierającego pieśni patriotyczne, religijne i ludowe.

Ostatnie trzydzieści lat to stabilizacja zespołu. Uczestniczyliśmy niemal we wszystkich ważniejszych uroczystościach świeckich i kościelnych na terenie miasta i gminy. Chór regularnie bierze udział w przeglądach organizowanych przez oddział leszczyński PZCHiO.

Od jesieni 1983 roku dyrygentem koła jest Jerzy Dudek, który dba o poziom artystyczny zespołu do dnia dzisiejszego. Od roku 1993 do grudnia 2007 roku oprócz Jerzego Dudka chórem dyrygował także Andrzej Walus. To właśnie im zawdzięczamy stabilizację i sukcesy, jakie odniósł zespół w ostatnich latach.

Prezesem chóru od 2008 roku jest Marek Przybylski.

Członkowie Koła Śpiewu im. Karola Kurpińskiego w Sarnowie:
Dyrygent Chóru: Jerzy Dudek

TENOR I
Sylwester Tyczewski
Tadeusz Pięta
Zenon Krzyżoszczak
Marian Pietrzyk
Jan Młody
Marek Przybylski
Paweł Krawczyk
Mariusz Młody

TENOR II
Józef Młody
Henryk Miler
Wojciech Chwierot
Wojciech Klecz
Andrzej Mlak
Zygfryd Wojciechowski
Marek Wawrzyniak
Tobiasz Mlak
Radzisław Gąsiorowski

BAS I
Sylwester Kusztelak
Eugeniusz Maćkowiak
Marian Nowak
Henryk Ficek
Stanisław Szalkowski
Marian Klejewski
Radzisław Miler
Mariusz Maćkowiek

BAS II
Jerzy Marzęcki
Stanisław Rau
Piotr Zachaś
Tadeusz Andrzejewski
Jacek Ratajczak
Piotr Piotrowski